Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dullaart Glas

Algemene Voorwaarden Glas Branche Organisatie december 2012 algemene-voorwaarden_december-2012
Vastgesteld door de Glas Branche Organisatie, gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 117/2012.

offertevoorwaarden

Offertevoorwaarden offertevoorwaarden

Algemene garantiebepalingen voor isolerend dubbelglas

Algemene Garantiebepalingen voor isolerend dubbelglas
Isolerend dubbelglas is een volgens de modernste productiemethode industrieel vervaardigd kwaliteitsproduct, waarvoor Dullaart Glas Leiden B.V. garandeert, dat gedurende een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de dag van fabricage, ten gevolge van fabricagefouten, geen vermindering van het doorzicht zal optreden door condensvorming of stofdeeltjes in de spouw van de isolerend dubbelglas eenheid.

Algemene garantiebepalingen gelaagd glas

Algemene Garantiebepalingen Gelaagd Glas
Algemene garantieclausule gelaagd glasproducten.

Algemene garantiebepalingen brandwerende beglazing

Algemene garantie Pyroguard
Algemene garantieclausule productgamma Pyroguard brandwerende beglazing.

emballage reglement

emballagereglement